top of page

Inkluderande kultur för en kollektiv kompetens - Social Hållbarhet och Hållbara arbetsplatser

Price

Duration

2024-01-24

Enroll

About the Course

För att komma till rätta med resurs och kompetensbrist krävs att vi öppnar upp våra arbetsplatser för fler, vi måste bli mer inkluderande. Forskningen visar också att grupper med större bredd och variation, är bättre på att lösa komplexa problem tillsammans


Nu är det fokus på inkludering och fördjupning kring de utmaningar och strategier och beteenden som vi behöver för att skapa en mer inkluderande kultur och hållbara arbetsplatser.

Your Instructor

kl.14-16

kl.14-16
bottom of page