top of page

Sustainability Circle

tillsammans skapar vi vägen och verktygen till en hållbar produktion

I våra nätverk bedriver vi ett ständigt lärande genom att praktiker delar erfarenheter och kunskap med andra praktiker. Vi delar lärdomar och erfarenheter om driftsäkerhet, digitalisering och AI. Utbytet över organisationsgränserna hjälper varje företag att komma framåt snabbare, både i att avgöra vilka typ av teknik de vill investera i och hur de bäst kan använda tekniken. Företagen i våra nätverk är inte konkurrenter och kan i högre utsträckning dela med sig av både framgångar och misslyckanden. Det bidrar till att göra diskussionerna konkreta och inte bara en säljpitch. 

grupp hopp.jpeg

 KOMMANDE PÅ AGENDAN

Workshop by invitation: Resilient Produktion! Nästa steg? – Round Table Syd (ABB, Malmö)

5 mars 2024

09:00 - 16:00

Workshop på plats: En heldag om ”världens största språk”: Ekonomi

12 mars 2024

09:30 - 16:00

Workshop på plats: En heldag om ”världens största språk”: Ekonomi

13 mars 2024

09:30-16:00

Workshop på plats i Göteborg: Smart Maintenance Energy

14 mars 2024

09:00 - 12:00

maxa dina kunskaper med våra medlemmars input

-

bara på produktionspodden

Lyssna på vår grundare och ordförande Anders Källström som hjälper dig att förstå vad vi är och vad vi gör. 

bottom of page