top of page
Välkommen till

Sustainability Circle -
tillsammans skapar vi vägen och verktygen till en hållbar produktion

I våra nätverk bedriver vi ett ständigt lärande genom att praktiker delar erfarenheter och kunskap med andra praktiker. Vi delar lärdomar och erfarenheter om driftsäkerhet, digitalisering och AI. Utbytet över organisationsgränserna hjälper varje företag att komma framåt snabbare, både i att avgöra vilka typ av teknik de vill investera i och hur de bäst kan använda tekniken. Företagen i våra nätverk är inte konkurrenter och kan i högre utsträckning dela med sig av både framgångar och misslyckanden. Det bidrar till att göra diskussionerna konkreta och inte bara en säljpitch. 

grupp hopp.jpeg

Kontakta oss

 KOMMANDE PÅ AGENDAN

Webbinarium: Resan mot OT säkerhet – så gör Billerud!

21 feb. 2023

15:00

Digital Konferens: Start up! Scale up!

23 feb. 2023

09:00

Digital workshop: Att utveckla(s) med kultur

Vilka värderingar skall en förebyggande underhållskultur bygga på? Vilka ”riter och ritualer” kan vi använda oss av för att lansera dessa värderingar? Och hur använder vi goda förebilder?

24 feb. 2023

13:00

Catena X – the first open and collaborative data ecosystem

The mission is to enable the digital flow of information across entire supply chains. But many suppliers in the manufacturing and automotive industry are extremely uncertain about the added value of sharing their data. This is exactly where open data ecosystems come in.

28 feb. 2023

15:00

Stand-up Meeting

Vi är stolta författare över vår senaste rapport:

Vägen mot hållbar produktion.

Svara på några få frågor så mailar vi ett exemplar till dig!

Anders Käll (2).jpg

Vad gör sustainability circle? 

Lyssna på vår grundare och tillika ordförande Anders Källström som hjälper dig att förstå vad vi är och vad vi gör. 

bottom of page