top of page

Sustainability Circle Meetings (SCM)

Digitaliseringen skapar enorma möjligheter i förverkligandet av en hållbar utveckling. Därför satsar allt fler på smarta företag och en smart industri.

 

Men, digitaliseringen gör oss allt mer teknikberoende. Om digitaliseringen skall lyckas måste tekniken hålla.

 

Genom att uppgradera det traditionella underhållet till ett Smart Maintenance kan vi närma oss en nollvision avseende haverier och olyckor. Det är vårt yttersta mål.

Drivkraften är digitaliseringen och vår strävan efter att förverkliga smarta företag i allmänhet och en smart industri i synnerhet. Smarta företag kommer att kräva ett "Smart Maintenance" för att lyckas.

svårt att se skogen för alla träd - rätt komp.png

SCM - 2023 i ”den svenska industrins vagga”, Finspång

Vi välkomnar dig till SCM 2023. Vi har arrangerat dessa träffar sedan vi grundades men har av förklarliga skäl haft dem online senaste åren. Därför ser vi extra mycket fram emot att vi nu ska träffas tillsammans och få inspiration och kunskap flöda mellan varandra. 

För er som vill träffas vi kvällen innan den 10 oktober och umgås över en fantastisk middag på omtalade hotell Lamp i Norrköping varför det är lämpligt att även bo där. Från Norrköping till Finspång, nästa morgon, är det tre mil. Denna resa kan med fördel företas med egen bil eller i samåkt taxi. 
Kostnad: Ni står själva för hotellkostnaden, middagen och resan på tre mil till Finspång slott. 

Simens Energy som står som värdar för detta evenemang bjuder alla medlemmar på dagen den 11 oktober; slottslokalen, lunchen och allt gott kaffe med tillbehör

Agenda

Finspång slott 2.jpg

11 oktober - Finspång Slott

Agenda

8:00 - Kaffe

8:30 - 8:45  - Resiliens, med Anders Källström

8:45 - 9:30 - Security , med Jonsson & Holmér (OKG)

9:30 - 10:15 - Diskussion: : Hur håller vi oss uppdaterade? Kan vi hjälpas åt utan att säkerheten hotas?

10:15 - 10:30 - Kaffepaus

10:30 - 11:15 - AI, med David Fendrich (Tenfifty)

11:15 - 12:00 - Diskussion: ChatGPT har fått tvivlarna, inte minst allmänheten, att inse att AI är här. Vad skall industrin förvänta sig av de kommande årens utveckling.

12:00 - 13:00 - Lunch

13:00 - 13:45 - Automation, med ABB

13:45 - 14:15 - Diskussion: Industrirobotar blir allt mindre och alltmer flexibla. Det skapar möjligheter för både små och stora företag.

14:15 - 15:00 - Kaffe och mingel

15:00 - 15:45 - AM, med Karl-Johan Nogenmyr, Siemens Energy

15:45 - 16:30 - Diskussion: När och hur mycket skall vi satsa på AI? Hur går vi från att ersätta traditionell produktion med AM och hur hittar vi helt nya möjligheter.

hotell Lamp Norrköping.jfif

Hotel Lamp - 10 okt

Häng med oss på en god middag med bästa sällskapet.

Lamp Hotel dinner.jpg

Talare

bottom of page