top of page

Workshop på plats: Företagskultur för en driftssäker produktion

13 mars 2024

kl.9:30-16

Start up! Scale up! - Online

7 februari 2024

olika tider för olika presentatörer. Start kl.9

Data- och informationssäkerhet – SKF

28 februari 2024

kl.15-16

Inkluderande kultur för en kollektiv kompetens - Social Hållbarhet och Hållbara arbetsplatser

24 januari 2024

kl.14-16

Hög effekt och hög effektivitet i internutbildningar

17 januari 2024

kl.15-16

Workshop på plats: En heldag om ”världens största språk”: Ekonomi

12 mars 2024

kl.9:30-16

Stafettnätverk i Östergötland: Smart Maintenance Östergötland – Navirum Energi (EON) – Norrköping

30 januari 2024

kl.9:30-15:30

Webbinarium: Revolution eller evolution?

25 januari 2024

kl.15-16

Digital workshop: Framtidens Produktion: Vision 2040 - En Digital Lägesrapport

18 januari 2024

kl.14:30-16

bottom of page