top of page

Data- och informationssäkerhet – SKF

Price

Duration

2024-02-28

Enroll

About the Course

Det finns stor potential för våra verksamheter med att göra bättre analyser och fatta bättre beslut baserat på data. Men då måste data vara tillgänglig, ibland också för leverantörer och kunder. Hur får man ihop allt? Och vilka aspekter skall man beakta. Ibland talar vi om infrastrukturen för datadrivna beslut. Ibland samarbetet IT/OT. Tillgängligheten måste balanseras mot säkerheten. Att göra rätt avvägningar mellan tillgänglighet och säkerhet kräver kunskap, strategi och genomförande.

Your Instructor

kl.15-16

kl.15-16
bottom of page